ELAS

TitleNetBox LED

Klasični terminal za klađenje u kombinaciji sa najboljim komponentama ispunjava sve zahtjeve tržišta

Dimenzije:

 • Širina: 480 mm
 • Dubina: 557 mm
 • Visina: 1762 mm
NetBox LED NetBox LED

TitleDeskbox PS4WIPO

Deskboks PS4 je najbolje riješenje za klađenje za male ili srednje lokacije. Sa svojim praktičnim dizajnom omogućava da se iskoristi svaki centimeter dragocjenog prostora.

Dimenzije:

 • Širina: 603 mm
 • Dubina: 402 mm
 • Visina: 483 mm
Volcano Volcano Volcano

TitleDeskBoxWIPOOrangeMax Family

Napravljen od orangemax porodice, sa jednsotavnim servisom sa prednje strane i 22" monitorom Deskbox je idealan za strit market.

Dimenzije:

 • Širina: 570 mm
 • Dubina: 367 mm
 • Visina: 631 mm
Desk Box Desk Box Desk Box Desk Box Desk Box Desk Box

TitleMAXChangerWIPOOrangeMax Family

Mjenjač novca nastao od porodice orange max sa najboljim komponentama i sa mnogo kombinacija boja.

Dimenzije:

 • Širina: 826 mm
 • Dubina: 490 mm
 • Visina: 1325 mm
MAXChanger