ELAS

TitleKontaktirajte nas


 • Adresa:
 • Branka Popovića 61b
 • 78000 Banja Luka
 • Republika Srpska
 • Bosna i Hercegovina
 • Kontakt:
 • Telefon:+387 51 378 200
 • Fax:+387 51 378 201
 • Prodaja:+387 51 378 211
 • Nabavna služba:+387 51 378 212
 • Računovodstvo:+387 51 378 210
 • info@elas.ba
 • sales@elas.ba
 • VAT:400823280001
 • JIB:4400823280001
Instrukcije za plaćanje