ELAS

TitleXLbox

XLbox je dizajnirana tako da prihvata širok spektar opcionalnih komponenti.

Dimenzije:

 • Širina: 800 mm
 • Dubina: 613 mm
 • Visina: 1930 mm
XLbox

TitleTower

Najbolje komponente i futuristički dizajn u Tower kioska pružaju mogućnost plaćanja gotovinom, karticom ili digitalnim novcem, a takođe daje i potvrdu.

Dimenzije:

 • Širina: 690 mm
 • Dubina: 538 mm
 • Visina: 1197 mm
Standox

TitleGreen LineWIPOOrangeMax Family

Green line može da sadrži širok spektar opcionih komponenti. Dostupan je sa 22" monitorom i 39" portret monitorom. Prednja vrata omogućavaju brz pristup komponentama za jednostavno održavanje.

Dimenzije:

 • Širina: 660 mm
 • Dubina: 530 mm
 • Visina: 2300 mm
OrangeMax Green Line OrangeMax Green Line OrangeMax Green Line

TitleMAXChangerWIPOOrangeMax Family

Visoko kvalitetni mjenjač novca sa najboljim komponentama, takođe dostupan sa mnogo kombinacija boja.

Dimenzije:

 • Širina: 826 mm
 • Dubina: 490 mm
 • Visina: 1325 mm
MAXChanger